Charm Tỳ hưu 24K -CH00001

Charm Tỳ hưu 24K -CH00001

0 out of 5

2.200.000 

Charm 24K CH00001 Charm Tỳ hưu 24K
Loại đá Chất liệu vàng Màu kim loại Trọng lượng Chi tiết
24K Vàng chỉ
Charm Tỳ Hưu: 4.730.000

Charm trái châu: 2.550.000

Chuỗi đá thạch anh tóc: 2.200.000

Thạch anh tóc đen x x Chảm tỳ hưu: 1,057, charm trái châu: 0,54 🔆 Tỳ Hưu vàng 24K mang ý nghĩa may mắn, giữ tiền và tài lộc.

🔆 Người đeo chuỗi thạch anh tóc đen mang đến cảm giác như được bảo vệ, che chở, kìm hãm và trấn tà một cách cực kỳ hiệu quả, đem lại cảm giác an toàn, tránh lo âu, muộn phiền.

  • Mô tả

Mô tả

Charm 24K CH00001 Charm Tỳ hưu 24K
Loại đá Chất liệu vàng Màu kim loại Trọng lượng Chi tiết
24K Vàng chỉ
Charm Tỳ Hưu: 4.730.000

Charm trái châu: 2.550.000

Chuỗi đá thạch anh tóc: 2.200.000

Thạch anh tóc đen x x Chảm tỳ hưu: 1,057, charm trái châu: 0,54 🔆 Tỳ Hưu vàng 24K mang ý nghĩa may mắn, giữ tiền và tài lộc.

🔆 Người đeo chuỗi thạch anh tóc đen mang đến cảm giác như được bảo vệ, che chở, kìm hãm và trấn tà một cách cực kỳ hiệu quả, đem lại cảm giác an toàn, tránh lo âu, muộn phiền.